Julkiset tiedotteet (internet)

Millainen remontti koronan aikaan?

Kirjoitettu 20.05.2020 kello 14:35 (muokattu 20.05.2020 kello 14:35)

Monessa taloyhtiössä on käynnissä remontti koronapandemian aikaan. Ministeriöt ovat antaneet ohjeet, miten on syytä menetellä, jos remontin tekijät ja asukkaat ovat samassa tilassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön ohjeiden tarkoituksena on sekä ehkäistä taudin leviämistä että suojella asukkaiden ja työntekijöiden terveyttä. Tyhjänä olevien asuntojen korjauksissa on työntekijöiden keskinäinen tartuntariski otettava huomioon.

Ministeriöiden lisäksi ohjeita ovat olleet laatimassa Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Omakotiliitto, Valvira, aluehallintovirasto, THL, Rakli ja Rakennusteollisuus. Ohje laadittiin huhtikuun alkupuolella, ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Ohje muistuttaa, että työturvallisuudesta on huolehdittava myös poikkeusoloissa, ja tämä on työnantajan velvollisuus. Jos oma asiantuntemus ei riitä, pitää käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Apua saa esimerkiksi työterveyshuollolta. Poikkeusoloissa on voimassa myös työnantajan velvollisuus perehdyttää työntekijät työpaikan oloihin, turvallisuusohjeisiin ja oikeisiin työmenetelmiin.

Ohjeet pyrkivät vähentämään ihmisten välisiä kontakteja. Tavoitteena on suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä sekä yli 70-vuotiaita. Heidän asuntoihinsa ei pidä tehdä kuin välttämättömät ja kiireelliset korjaukset.

Rakennuksen ulkopuolen korjauksissa ohjeet korostavat työntekijöiden keskinäistä tartuntariskiä. Sama koskee taloyhtiön yhteisten tilojen korjauksia.

Ministeriöt suosittelevat taloyhtiöille, että ne harkitsevat erityisen huolellisesti, voidaanko huoneistojen korjaukset siirtää myöhemmäksi. Välttämättömät korjaukset kuten putkivuodot ja viemäritulokset täytyy luonnollisesti hoitaa heti. Silloinkin on vältettävä tartuntariskiä.

Ohjeet koskevat myös asukkaita: jos asukas kokee itsensä sairaaksi tai hänellä on todettu koronatartunta, on tästä syytä kertoa asuntoon tulevalle. Jos asukas kieltää välttämättömät korjaukset omassa asunnossaan, seurauksena voi olla korvausvastuu tulevista mahdollisista vahingoista.

Korjattavasta tilasta on syytä siirtyä pois riittävän aikaisin, vaikkapa toiseen huoneeseen.

Jos taloyhtiö on tehnyt korjauksesta sopimuksen urakoitsijan kanssa, on aikataulusta, mahdollisesta viivästymisestä ja kustannusvaikutuksista syytä neuvotella ja sopia kirjallisesti. Yleistä ohjetta on vaikea antaa, koska rajoitukset vaikuttavat eri tavalla eri hankkeisiin. Mahdollisista ongelmista on syytä ilmoittaa molemmin puolin mahdollisimman nopeasti.

Ministeriöt suosittelevat, että pahimpaan pandemia-aikaan tehtäisiin yleisten tilojen työt ja huoneistokohtaisia töitä siirretäisiin myöhemmäksi.

Jos taloyhtiö vasta suunnittelee korjauksia, suosituksen mukaan työt on syytä aloittaa vasta poikkeusolojen jälkeiseen aikaan. Myös huoneistojen vuosikorjauksia on syytä siirtää, ja sopia siitä kirjallisesti urakoitsijan kanssa.

Hankkeisen suunnittelua ja urakkatarjousten pyytämistä pandemia ei estä. Sopimusta tehdessä on kuitenkin syytä tarkastella sen hetkistä koronatilannetta ja sen vaikutusta töiden toteuttamiseen.

Ohje kokonaisuudessaan löytyy tästä linkistä.

Antti Rinkinen 

 

« Palaa takaisin

Näytä