Julkiset tiedotteet (internet)

Sähköautot tulevat, kuinka taloyhtiön tulee toimia

Kirjoitettu 17.02.2020 kello 13:09 (muokattu 17.02.2020 kello 13:09)

Mitkä vaihtoehdot tulevat kyseeseen, kun sähköautojen latauspisteiden hankkimista pohditaan taloyhtiössä. Miten päätöksenteko etenee ja kuka maksaa?

Taloyhtiö voi toimia sähköautojen latauspisteen tai latauspisteiden rakentamisessa joko yksittäisen osakkaan tai taloyhtiön oman hankkeen kautta.

Osakkaan halutessa sähköauton latausmahdollisuuden omana hankkeena hänen on otettava yhteyttä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään.

Luvan latauspisteen hankkimiseen antaa hallitus, jolloin sähköverkon kapasiteetti on selvitettävä ja sen perusteella muutostyön tarve. Tässä vaiheessa hallituksen on syytä selvittää myös muiden osakkaiden tarve latauspisteelle.

Osakkaan on myös tehtävä latauspisteen hankinnasta kirjallinen sopimus taloyhtiön kanssa. Kunnossapitovastuu latauspisteestä jää osakkaalle. Sähkön mittaus on järjestettävä erikseen.

Osakas vastaa muutostöiden kustannuksesta. Tarkastuspöytäkirjat on toimitettava taloyhtiölle. Osakas maksaa sähkön käytön kustannukset kulutuksen mukaan.

Taloyhtiön hankkeessa
osakkaat maksavat

Taloyhtiön hankkeen ollessa kyseessä, hallitus valmistelee asiaa ja tekee sähköverkon kapasiteetin kartoituksen. Hallituksen on syytä selvittää myös se, voidaanko hankkeeseen saada rahoitusta Aralta.

Jos taloyhtiö päättää rakentaa latauspisteet, yhtiö vastaa myös latauspisteiden rakentamisesta. Tällöin rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset peritään osakkailta vastikkeena.

Osakkaat maksavat myös tässä tapauksessa sähkön kulutuksen itse.

Kun hallitus on päättänyt latauspisteisiin liittyvästä investoinnista, asia viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. Yksinkertainen enemmistöpäätös riittää hankkeen toteuttamiseen ja taloyhtiö tekee vaadittavat muutostyöt.

Lämmitystolppien uusimisen kustannukset vaihtelevat suuresti.

Joissakin kohteissa saattaa olla mahdollista päivittää tolpat lataukseen ja seurantaan sopiviksi hybridisähköautojen ollessa kyseessä. Mikäli on tarve varsinaisten sähköautojen lataukselle, joudutaan todennäköisesti tekemään isompiakin muutoksia sähköpääkeskuksessa ja kaapeloinnissa.

Muutostöiden kustannukset latauspistettä kohti vaihtelevat 500:n ja 3 000 euron välillä kevyimmässä vaihtoehdossa. Laajemmassa vaihtoehdossa hintahaitari on koko järjestelmä huomioon ottaen 3 000 5 000 euroa latauspistettä kohden.

REIM Lohja Oy

Rauno Salonen

Isännöitsijä

 

« Palaa takaisin

Näytä