Julkiset tiedotteet (internet)

Taloyhtiölle vahva tase

Kirjoitettu 20.11.2019 kello 16:02 (muokattu 20.11.2019 kello 16:02)

Talouspäällikkö Raija Ruuhilahti REIM Hämeenlinnasta muistuttaa, että taloyhtiön taseen pitäisi olla vahva, sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvin suunniteltu.

-          Taseeseen kannattaisi aktivoida myös yhtiön isohkoja vuosikorjauksia pakollisten aktivointien lisäksi. Näin taseessa rakennusten arvo vastaisi todellista rakennusten arvoa ja sen seurauksena myös poistopohja pysyisi hyvänä.

Rahastointimenettelystä puhutaan nykyisin paljon. Ruuhilahti korostaa, että kun korjauksia aktivoidaan, tällöin myös rahastointi on mahdollista, mutta ei pakollista. Rahastoinnin hyvä puoli on, että se vastaavasti vahvistaa yhtiön omaa pääomaa.

-          Rahastointia ei voida tehdä, mikäli korjausta ei ole aktivoitu. Aktivointi antaa mahdollisuuden rahastointiin. Rahastoida ei myöskään voida enempää kuin hankkeesta on aktivoitu.

Ruuhilahden mukaan pitkän tähtäimen suunnittelu on tarpeen taloyhtiön talouden, erityisesti tilinpäätösten suunnittelussa silloin kun yhtiössä on tehty suuria vuosikorjauksia tai yhtiöllä on ollut muita euro-määräisesti suuria hankkeita ja näitä on rahoitettu lainarahalla.

 

-          Mikäli asunto-osakeyhtiöllä on pankkilainoja, olisi taseessa hyvä olla poistopohjaa niin paljon, että lainan lyhennyksiä vastaava määrä saataisiin katettua poistoilla.  

 

-          Kokonaisuutena olisi hyvä, jos yhtiö aktivoisi suurehkoja hankintoja, ja vastaavasti rahastoisi suurimmat hankeosuudet ja lainaosuuksien poismaksut.

 

-          Vahvan taseen merkitys on korostumassa. Pankit ovat aiempaa tarkempia lainatarjouksia antaessaan ne vaativat yhtiön tilinpäätöstiedot nähtäväkseen.

-          On nähty taseita, joissa kerrostalon arvo on taseessa 100 000 euroa. Mikäli tasearvo on päässyt näin alhaiseksi, antaa se äkkiä lukijalle kuvan, ettei talossa ole tehty vuosien varrella minkäänlaisia korjauksia. Lisäksi mikäli isoja korjauksia ei ole aktivoitu, on omaan pääomaan todennäköisesti kertynyt isoja tappioita ja yhtiön oma pääoma saattaa tästä johtuen mennä negatiiviseksi.

 

Tilinpäätöksen kokoamisessa tulee kuitenkin katsoa aina kokonaisuutta, ja ottaa huomioon myös aikaisempien vuosien tilinpäätöksiin tehdyt päätökset ja kirjaukset. Aikaisempina vuosina tehdyillä päätöksillä on suuri merkitys aina kuluvan vuoden kirjausten ja tilinpäätöksen suunnittelussa.

Ruuhilahti muistuttaa, että tasearvosta huolehtiminen on taloyhtiön hallituksen vastuulla. Tasekin on syytä käydä läpi yhteistyössä hallituksen ja isännöitsijän kesken.

Taloyhtiöissä tehdään joskus päätöksiä sijoittajien näkemysten ja tarpeiden mukaan.

-          Tavallisen taloyhtiön pitäisi pystyä tekemään päätökset ottaen huomioon, että monella osake kuuluu elämiseen ja on elämän suurin sijoitus. Sijoittajanäkökulma ei saisi olla määräävä päätöksiä tehtäessä.

-          Suositukseni on, että normaalissa tilanteessa hanke- ja lainaosuuksien poismaksu voitaisiin rahastoida. Pääomavastikkeista ei tarvitsi rahastoida lainan lyhennyksiä vastaavaa määrää, tällöin sijoittaja osakkaat voisivat vähentää maksamansa pääomavastikkeet vuosikuluina vuokratuotoistaan.

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus ei ole tehdä voittoa eikä maksaa veroja.

Viimeisänä keinona verojen välttämiseksi on asunto-osakeyhtiöillä mahdollisuus tehdä tilinpäätökseen asuintalovaraus. Mikäli varaus joudutaan tekemään, tulisi olla hyvä suunnitelma varauksen purkamiseksi. Asuintalovarauksen tekeminen johtaa äkkiä kierteeseen, jolloin korjauksia ja hankkeita ei pystytä aktivoimaan.

Asunto-osakeyhtiössä ei poistojen tekeminen vuosittain ole pakollista. Poistoja tulisi kuitenkin tehdä säännöllisesti, ei välttämättä joka vuosi, mutta kuitenkin niin, jotta rakennusten tasearvo pysyy oikeana.

 

Ruuhilahti muistuttaa, että jos hallituksen oma osaaminen ei riitä, apua saa REIMin kirjanpitäjiltä.

 

Antti Rinkinen

 

« Palaa takaisin

Näytä