Julkiset tiedotteet (internet)

Tietosuojavaltuutettu ohjeistaa taloyhtiöitä

Kirjoitettu 18.10.2019 kello 14:14 (muokattu 18.10.2019 kello 14:14)

Yksityisyyden suoja on tärkeää myös taloyhtiössä. Henkilötietojen käsittelyssä on oltava aiempaa tarkempi, korostaa tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laillista käsittelyperustetta, joka on määritettävä ennen käsittelyn aloittamista. Tietojen käsittelyn on oltava lainmukaista, kohtuullista ja läpinäkyvää tietoja ei ilman perustetta saa käsitellä muussa kuin siinä tarkoituksessa, johon ne on kerätty. Lisäksi rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tiedot ovat ajan tasalla. Tietoja ei saa myöskään kerätä liikaa.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja voi käsitellä kuudella perusteella. Näitä ovat rekisteröidyn suostumus, sopimus, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, elintärkeiden etujen suojaaminen, yleistä etua koskeva tehtävä sekä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Taloyhtiöllä on oikeus ylläpitää henkilötietoja asukasluettelossa. Siihen voidaan kerätä vain tarpeelliset tiedot. Näitä ovat nimi ja asunnon numero, syntymäaika sekä asukkaan käyttämät palvelut esimerkiksi saunavuoro, autopaikka ja asiointikieli. Tarpeettomia tietoja ei saa kysyä. Näiksi tietosuojavaltuutettu lukee muun muassa koulutuksen, siviilisäädyn ja ammatin.

Tietosuojavaltuutettu korostaa, että taloyhtiön virallisia asioita ei pidä käsitellä sosiaalisessa mediassa, eikä ikinä lähettää henkilötietoja.

Jos taloyhtiössä on valvontakameroita, niiden tarkoitus pitäisi määritellä etukäteen tarkasti. Rappukäytävä on julkista tilaa ja siiä saa kuvata rikosten ennaltaehkäisyä ja selvittämistä varten. Kotirauhaa kamerat eivät saa loukata.

Jos taloyhtiö ei noudata tietosuoja-asetusta, voi se pahimmillaan joutua maksamaan sakkoja ja vahingonkorvauksia. Käytännössä sakkoja ei ole ainakaan vielä määrätty.

 

 

« Palaa takaisin

Näytä