Julkiset tiedotteet (internet)

Airbnb hämmentää taloyhtiöissä

Kirjoitettu 13.05.2019 kello 08:39 (muokattu 13.05.2019 kello 08:39)

Airbnb hämmentää taloyhtiöissä

Yhteiset pelisäännöt kannattaa sopia

Nopeasti yleistyvä airbnb-toiminta hämmentää monessa taloyhtiössä. Pelisäännöistä kannattaakin sopia yhdessä ja hyvissä ajoin.

Airbnb on verkossa toimiva palvelu, jossa matkailija ja matkustaja voi vuokrata normaalin, kalustetun asunnon lyhytaikaiseen majoitukseen. Jos vuokraaminen on hyvin satunnaista, ei ongelmia välttämättä tule. Mutta jos asunto on jatkuvasti tai usein vuokrattuna airbnb:n kautta, eteen tulee monia kysymyksiä ja ongelmia pelisäännöt olisi hyvä olla selvillä. Niitä kaipaavat sekä taloyhtiöt että vuokranantajat kuin usein naapuritkin.

Jotkut ovat olleet huolissaan. Ja on niitäkin, jotka haluaisivat kieltää airbnb-toiminnan.

Toimintaa on hyvä pohtia huoneiston käyttötarkoituksen perusteella. Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneistot jaetaan asuinhuoneistoiksi ja liikehuoneistoiksi. Käyttötarkoitus määritellään yhtiöjärjestyksessä. Osakkaalla on oikeus käyttää huoneistoa sen käyttötarkoituksen mukaan. Jos sitä käytettäisiin olennaisesti toisin yhtiöjärjestys määrää, saattaa yhtiöllä olla oikeus ottaa huoneisto hallintaansa.

Yleisen tulkinnan mukaan airbnb-toiminta on asumiseen verrattavaa toimintaa. Vuokralaisethan nukkuvat, tekevät ruokaa, katsovat televisiota, peseytyvät kuten normaalissakin asumisessa. Näin airbnb-käyttö ei ole peruste hallintaanotolle.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan huoneiston käyttötarkoitusta kuitenkin rajoittaa, ja vaikka kieltää airbnb-käyttö. Tällöin kyseessä on kuitenkin niin voimakas puuttuminen osakkaan hallintaoikeuteen, että suostumus vaaditaan jokaiselta osakkaalta, jota rajoitus koskee.

Lain mukaan ainoa pakkokeino, jolla taloyhtiö voi puuttua häiritsevään käyttäytymiseen tai järjestysmääräysten rikkomiseen, on hallintaanotto. Se vaatii kuitenkin täsmällisiä tiedoksisaanti- ja muita menettely. Vaikka lyhytaikainen majoittuminen aiheuttaisikin joskus häiriötä, on hallintaanoton käyttäminen hyvin vaikeaa.

Vesimaksut, pysäköinti, yhteiset tilat.

Tilapäinen majoittuminen voi aiheuttaa monia käytännön ongelmia. Miten vesimaksut hoidetaan, voiko tilapäinen majoittuja käyttää saunatiloja, onko oikeus taloyhtiön pysäköintipaikkaan

Näistäkin asioista kannattaa sopia.

Vesimaksujen osalta airbnb voidaan rinnastaa normaalin asunnon vieraisiin. Tällöin taloyhtiö ei voisi periä yhtiöjärjestyksen mukaista säännöllistä vesimaksua. Kun vettä kuitenkin kuluu, taloyhtiön ja vuokranantajan kannattaakin etukäteen sopia, että vedestä maksetaan esimerkiksi yhden hengen kulutuksen mukainen maksu toki riippuen asunnon koosta ja airbnb-käytön määrästä.

Taloyhtiön yhteisten tilojen saunan, pesutuvan, pyörävarastojen, mahdollisen kylpyläosaston tai kuntosalin käytöstä kannattaa myös sopia. Kun airbnb-asukkaat ovat vain käymässä, voi olla perusteltua rajoittaa heidän pääsyään yhteisiin tiloihin. Sitä perustelee jo avainturvallisuuskin.

Vuokranantajan velvoitteena on taloyhtiön järjestyssäännöistä, toimintatavoista, yhteisten tilojen käytöstä ja avainturvallisuudesta kertominen. Myös vuokralaisen turvallisuudesta on huolehdittava: kerrottava poistumisteistä sekä toiminnasta onnettomuuksissa.

Kuka vastaa vahingoista?

Ongelmia saattaa tulla, jos vuokralainen aiheuttaa vahinkoa. Lainsäädännön mukaan osakkeenomistaja tai vuokranantaja ei automaattisesti vastaa vuokralaisen aiheuttamista vahingoista. Airbnb-asukkaan tekemät vahingot jäävät helposti taloyhtiön korvattavaksi rahojen periminen voi olla vaikeaa, kun asukas on tullut ulkomailta, ehkä kaukaakin.

Monella tapaa luontevaa olisi, että vahinkojen korvausvelvollisuus oli vuokranantajalla saahan hän vuokraustoiminnasta tuloja.

Suomessa ei ole ainakaan toistaiseksi selkeää vakuutustuotetta airbnb-toiminnalle. Vuokranantajan kannattaa kysyä omasta vakuutusyhtiöstään, miten mahdollisiin vahinkoihin suhtaudutaan. Airbnb:n kautta on tarjolla Majoittajan vakuutusturva, joka saattaa vahinkoja korvata.

Vuokranantajan kannalta on tärkeää, onko toiminta ammattimaista vai lyhytaikaista. Ammattimaista majoitustoimintaa koskevat paljon tiukemmat säännökset. Ammattimaisesta toiminnasta pitää maksaa myös arvonlisävero. Vuokraustoiminnasta veroa ei makseta.

Ammattimaisessa toiminnassa tarvitaan myös hygieniapassi, jos vuokranantaja tarjoaa vuokralaiselle esimerkiksi aamupalan. Lisäksi majoittujien henkilöllisyys täytyy tarkistaa ja ilmoittaa terveysviranomaisille.

Joissain ulkomaiden matkailijoiden suosimissa kaupungeissa airbnb-toimintaa on rajoitettu. Jossain se on kielletty kokoaan, toisaalla rajoitettu vuokrapäivin lukumäärää, jossain vaaditaan majoittujan rekisteröitymistä kaupungin ylläpitämään rekisteriin.

Antti Rinkinen

 

« Palaa takaisin

Näytä