Julkiset tiedotteet (internet)

Tyypillinen hallituksen jäsen:Korkeakoulutettu tekniikan alan eläkeläismies

Kirjoitettu 13.05.2019 kello 08:37 (muokattu 13.05.2019 kello 08:37)

Tyypillinen asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen on tekniikan alalta korkeakoulututkinnon suorittanut mies, joka on eläkkeellä. Tämä käy selville Kiinteistöliiton jäsenilleen tekemästä taloyhtiöiden hallituskyselystä.

Miehiä on taloyhtiöiden hallituksissa kaksi kolmasosaa ja naisia yksi kolmasosa.

Iältään 65-74 -vuotiaita on 33 prosenttia vastaajista. Tätä vanhempien osuus on 5 prosenttia. Toiseksi suurin ikäryhmä ovat 55-64 -vuotiaat; heitä on 26 prosenttia. Hieman alle 20 prosenttia on 45-54 -vuotiaita. Alle 15 prosenttia on iältään 35-44 -vuotiaita. Alle 24-vuotiaita ei ole kyselyssä yhtään, ja 25-34 -vuotiaita vain viisi prosenttia.

Hallitusten jäsenet ovat hyvin koulutettuja.

Ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut hallituksen jäsenistä 30 prosenttia, ja opistoasteen tutkinto on 29 prosentilla vastaajista. Alemman korkeakoulututkinnon on suorittanut joka viides, ja ammattikoulusta valmistunut hieman yli 10 prosenttia.

Tekniikan ala on suosituin: sen koulutuksen on läpikäynyt yli kolmasosa. Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteen opinnot on takanaan 28 prosentilla vastaajista. Muut alat jäävät alle 10 prosentin.

Ammattiasemassa yksi on ylivoimaisesti yli muiden: eläkeläisiä on 40 prosenttia. Kaikki muut jäävät alle 10 prosentin. Teollisuudessa työskentelee 7, rakentamisessa 6, sekä informaation ja viestinnän, julkisen hallinnon, terveys- ja sosiaalipalvelujen ja muun palvelutoiminnan aloilla 5 prosenttia vastaajista.

Työskentelyyn tyytyväisiä

Hallitusten jäsenet ovat sangen tyytyväisiä hallitustyöskentelyynsä. Kun kysyttiin, miten tuloksekasta hallitustyöskentely on, ainoastaan 3 prosenttia vastaajista ilmoitti hallituksen tehneen vain pakolliset tehtävät. 17 prosenttia on saanut mielestään erittäin paljon aikaan. Asteikko oli 1 7; keskiarvoksi muodostui 5,3. Kuutosen omasta työstään antoi 34 prosenttia ja viitosen 27 prosenttia.

Kyselyssä selvitettiin myös hallituksen ihanteellista kokoonpanoa. Yli 80 prosenttia vastaajista piti yhtiön asioihin perehtyneisyyttä sekä yhteistyökykyä tärkeinä. Seuraavana olivat kyky tehdä päätöksiä, sitoutuneisuus ja kyky ennakoida asioita. Johtajuutta kaipasi alle 20 prosenttia, ja kiinnostusta uuteen noin 30 prosenttia.

Suomessa on noin 88 000 asunto-osakeyhtiötä. Niissä asuu 2,5 miljoonaa ihmistä. Hallitusten jäseniä on noin 300 000.

Kysely tehtiin Kiinteistöliiton jäsenille keväällä 2018. Se toteutettiin sähköpostikutsuna ja verkkolomakkeella. Vastaajia oli hieman yli 4 000 eri puolilta maata. Kun kysely kohdistui vain Kiinteistöliiton jäseniin, sen tulokset ovat suuntaa-antavia.

Lisätietoa löytyy tästä.

Antti Rinkinen

 

 

« Palaa takaisin

Näytä