Julkiset tiedotteet (internet)

Asumisen menot kasvaneet 3,5 prosenttia vuodessa

Kirjoitettu 17.04.2019 kello 14:42 (muokattu 17.04.2019 kello 14:42)

Asumisen menot ovat kasvaneet keskimäärin 3,5 prosenttia vuosina 2014-2018, selviää Kiinteistöliiton teettämästä selvityksestä. Tänä vuonna nousua on tulossa yli kaksi prosenttia. Kiinteistöliiton mielestä uuden hallituksen onkin pyrittävä pysäyttämään asumiseen kuluvien menojen nousu.

Kerrostaloyhtiöiden maksama kiinteistövero on kymmenen vuoden aikana noussut yli 60 prosenttia monissa kaupungeissa jopa yli 100 prosenttia.

Liitto muistuttaa, että asumismenot koskevat kaikkia kansalaisia. Esimerkiksi kiinteistövero on jokaiselle samansuuruinen, riippumatta tuloista.

Kiinteistöliitto korostaa, että kiinteistöverotuksen on oltava läpinäkyvää ja perustuttava selkeisiin ja yksinkertaisiin periaatteisiin. Liitto myös lisäisi kuntien päätösvaltaa poistamalla kiinteistöveroprosenttien alarajat. Lisäksi kiinteistönomistajan pitää korjausinvestoinnin suunnittelun yhteydessä pystyä arvioimaan kiinteistöveron muutokset.

Asumiseen kuluvia menoja voisi hillitä esimerkiksi luomalla edellytykset riittävälle uustuotannolle, karsimalla rakentamisen hintaa nostavia tekijöitä sekä pitämällä asumiseen vaikuttavat verot kohtuullisina.

Myös kuntien toimenpiteillä on vaikutusta: niiden omistamien energianyhtiöiden maksuja ei pidä käyttää piiloverotuksen välineenä.

Kiinteistöliitto muistuttaa, että myös energia- ja ilmastopolitiikka vaikuttavat asumiskustannuksiin. Energiatehokkuuden parantamisen pitää olla taloudellisesti kannattavaa, ja sen pitää houkutella suunnitelmalliseen kiinteistöpitoon.

Jos uusiutuvia energialähteiden käyttöä lisätään valtion ohjauksella, on kiinteistönomistajia kohdeltava tasapuolisesti. Tulevan hallituksen on huolehdittava myös siitä, etteivät valtion toimet vääristä kilpailua. Yksi keino taloyhtiöiden hankkeiden tukemiseen on tuen antaminen esimerkiksi kotitalousvähennyksen kautta, ehdottaa Kiinteistöliitto hallitusohjelmatavoitteissaan.

Antti Rinkinen

 

« Palaa takaisin

Näytä