Julkiset tiedotteet (internet)

Kannattaako yhtiökokoukseen osallistua?

Kirjoitettu 07.02.2019 kello 17:16 (muokattu 07.02.2019 kello 17:16)

Alkuvuosi on taloyhtiöissä yhtiökokousten aikaa. Monessa yhtiössä osallistuminen on vähäistä ja joskus kokous ei suju kovin hyvin.

Kokosimme osakkaille tietoa, miksi yhtiökokoukseen kannattaa osallistua. Ja miksi kannattaa valmistautua.

Yhtiökokous on taloyhtiön kuten minkä tahansa osakeyhtiön ylin päättävä elin. Se käyttää siis taloyhtiössäkin suurinta valtaa. Yhtiökokouksen päätöksiä on noudatettava. On siis hyvä olla mukana päättämässä, mitä taloyhtiössä tehdään.

Yhtiökokous päättää jokaisen elämään vaikuttavista asioista: suurista remonteista ja hankinnoista. Myös yhtiövastikkeen suuruus on yhtiökokouksen useimmiten päättämiä asioita. Päätökset koskevat joka päiväistä asumista ja asumisen hintaa. Kokoukseen osallistumalla voi vaikuttaa päätöksiin ja samalla saa perustelut sille, miten omaa omaisuuttasi hoidetaan.

Yhtiökokouksen päätökset toimeenpanee taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Ei ole lainkaan yhdentekevää, ketä hallitukseen valitaan. Yhtiökokouksessa osakas pääsee vaikuttamaan hallituksen valintaan.

Yhtiökokouksessa tapaa myös isännöitsijän. Kokous on myös hyvä tilaisuus tavata muita osakkaita. Ja yhteydenpito sekä oman asuinympäristön kehittäminen on helpompaa, kun on edes jonkin verran tutustunut.

Yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon saa osallistua jokainen osakkeenomistaja, kunhan osakas on merkitty osakasluetteloon tai esittää kokouksessa muuten selvityksen omistusoikeudestaan. Jos asiat tuntuvat vaikeilta, osakas voi käyttää kokouksessa myös avustajaa. Osakkaiden lisäksi osallistumisoikeus on isännöitsijällä sekä hallituksen jäsenillä, vaikka nämä eivät osakkaita olisikaan. Ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumisoikeudesta päättää yhtiökokous.

Joissain tapauksissa myös vuokralainen pääsee kokouksen. Osallistumisoikeus on silloin, kun huoneistoja on yli viisi ja kun käsitellään asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi vuokraisen kodin ja yhteisten tilojen käyttöön. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi putkiremontit ja järjestyssääntöjen muutokset. Vuokralaisella ei ole äänioikeutta, ellei osakas ole antanut valtakirjaa.

Se on hyvä muistaa, että yhtiökokoukseen osallistuminen ei velvoita mihinkään. Hallitukseen ei voida valita, jos ei suostu.

Antti Rinkinen                                                         

 

« Palaa takaisin

Näytä