Julkiset tiedotteet (internet)

Miten vaikutan kokouksessa?

Kirjoitettu 07.02.2019 kello 17:14 (muokattu 07.02.2019 kello 17:14)

Yhtiökokouksen asiat käsitellään kokouksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan. Kokous päättää vain niistä asioista, jotka on kokouskutsussa mainittu. Muista asioista voidaan keskustella, mutta ei päättää. Jos siis tahdot jonkun asian päätettäväksi, sen on oltava esityslistalla. Ota hyvissä ajoin yhteyttä hallitukseen ja isännöitsijään.

Kaiken päätöksenteon perustana on kokouskutsu. Isännöitsijä ja hallitus valmistelevat kutsun, ja tuottavat kokouksen aineistot, esimerkiksi tilinpäätöksen ja korjausten suunnitelmat.

Kokouskutsuun ja sen mukana tuleviin papereihin on syytä perehtyä etukäteen hyvin. Jos olet eri mieltä hallituksen esityksestä, valmistele vastaehdotus huolella ja perustellusti.

Hallituksen jäseniä kannattaa pohtia hyvissä ajoin ennen kokousta naapureiden kanssa. Ketään ei valita hallitukseen ilman suostumusta.

Monet taloyhtiöt maksavat hallituksen jäsenille kokouspalkkioita. Sen suuruutta kannattaa jokaisen miettiä etukäteen.

Kokouksessa puheenjohtaja jakaa puheenvuorot ja sekä avaa ja päättää keskustelun.

Kokouksen asiat ovat hallituksen ja isännöitsijän ehdotuksia niitä ei siis ole etukäteen päätetty. Jokaisella on oikeus vastustaa esityksiä ja tehdä omia ehdotuksia esityslistan asioista. Puheenvuoro pyydetään puheenjohtajalta asianmukaisessa kokouskohdassa.

Joskus asioista äänestetään. Yhtiökokous päättää äänestystavan. Se voi olla suljettu lippuäänestys, kädennostoäänestys tai vaikka nimenhuuto.

Puheenjohtaja voi valintansa mukaan järjestää myös koeäänestyksen. Jos päätös vaikuttaa selvältä, ehdotuksen tehnyt voi vetää ehdotuksensa pois, ja kokouksen kulku nopeutuu kun varsinaista äänestystä ei tarvita.

Puheenjohtaja voi myös hyväksyttää kokouksella kannatusmenettelyn. Silloin äänestykseen menevät vain ne ehdotukset, joita on kannatettu. Hallituksen esityksiä ei tarvitse kannattaa. Samoin henkilövalinnoissa kaikki ehdotukset otetaan äänestykseen ilman kannatusta.

Jos kokous äänestää, vaihtoehtoja päätökselle on muutama:

-          Yksinkertainen määräenemmistöpäätös on yleisin tapa. Siinä voittaja on se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Tätä tapaa käytetään varsinaisen yhtiökokouksen asioissa: tilinpäätöksen ja talousarvion vahvistamisessa, vastikkeiden suuruudessa ja vastuuvapauden myöntämisessä. Yleensä tapaa käytetään myös päätöksissä, joiden kustannukset voidaan kattaa yhtiövastikkeella; esimerkiksi vuokratontin omaksi lunastaminen, lämmityksen, veden ja kiinteistöhuollon asiat.

-          Määräenemmistöpäätöstä vaaditaan joissain asioissa esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisessa tai kustannusten jakamisessa tasan asuntojen kesken. Siinä ehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sekä vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestys voi määrätä tätä korkeammasta enemmistöstä.

Kun asia on päätetty joko yksimielisesti tai äänestyksen jälkeen se on loppuunkäsitelty, eikä siihen enää pidä palata.

Jos puolisot omistavat asunnon puoliksi ja ovat erimielisiä äänestyksessä, heidän äänensä mitätöityvät.

Jos osakas ei itse pääse tai halua tulla kokoukseen, hän voi tehdä valtakirjan. Se voi olla avoin tai koskea vain yhtä kokousta. Huoneistossa asuva leski tarvitsee valtakirjan kaikilta kuolinpesän osakkailta, jos hän edustaa kuolinpesää kokouksessa. Jos avio- tai avopuolisoista vain toinen osallistuu kokoukseen, on syytä tehdä kirjallinen valtakirja.

Antti Rinkinen

 

« Palaa takaisin

Näytä