Julkiset tiedotteet (internet)

Nuohouksesta vastuuta taloyhtiölle

Kirjoitettu 07.01.2019 kello 12:22 (muokattu 07.01.2019 kello 12:22)

Vuoden vaihteen muutoksiin kuuluu sekin, että taloyhtiön on aiempaa tärkeämpää huolehtia nuohouksesta.

Aiemmin nuohouspalvelujen järjestämisestä oli vastuu pelastuslaitoksilla. Nyt kiinteistönomistajalla on vapaus valita nuohooja itse. Se lisää myös omistajan vastuuta. Aiemmin piirinuohoojat ottivat yhteyttä asiakkaiseen.

Taloyhtiön tulisijojen nuohouksen varmistavat isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus. Pienissä taloyhtiöissä vastuu on käytännössä usein jäänyt osakkaille. Taloyhtiön on siinäkin tapauksessa syytä olla aktiviinen nuohous on paloturvallisuuden kannalta tärkeää.

Tämän vuoden alusta siis pelastuslaitoksen velvoite nuohoustoiminnan järjestämisestä poistui. Nykyisin nuohooja hinnoittelee työnsä vapaasti. Nouhouksesta on annettava todistus, josta selviää rakennuksen osoite, nuohoustyön tekijä, ajankohta, tehdyt toimet sekä havaitut puutteet ja viat.

Muutoksista huolimatta paljon säilyi ennallaankin: nouhousvelvoite säilyi ennallaan, ja siitä huolehtii edelleen kiinteistönomistaja. Myös nouhouksen aikataulut säilyivät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä oleva rakennus on nuohottava vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnot vähintään kolmen vuoden välein.

Ennallaan on myös se, että nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti pelastuslaitokselle vakavista turvallisuuspuutteista ne voivat koskea tulisijaa tai savuhormia sekä tikkaita, kattokulkuteitä ja katon turvavarusteita.

Lisätietoa sisäministeriön ja Nuohousalan keskusliiton verkkosivuilta.

Antti Rinkinen

 

« Palaa takaisin

Näytä