Julkiset tiedotteet (internet)

Taloyhtiön viestintä - asukkaiden velvollisuudet

Kirjoitettu 13.09.2018 kello 15:10 (muokattu 13.09.2018 kello 15:10)

Vastuu taloyhtiön viestinnästä ei ole yksinomaan isännöitsijällä ja hallituksella vaan myös jokaisella asukkaalla ja osakkaalla. Hyvässä taloyhtiössä hyvä viestintä ja tiedonkulku lisäävät asumisviihtyvyyttä, naapurisopua ja yhteishenkeä.

Kun kaikki asukkaat otetaan mukaan vuorovaikutteiseen viestintään, myös vuokralaiset sitoutuvat taloyhtiön kehittämiseen paremmin.

Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa huomaamistaan vioista ja vaurioista mahdollisimman pian. Velvoite koskee sekä omaa asuntoa että yhteisiä tiloja.

Hallituksen ja isännöitsijän tehtävä on muistuttaa asukkaita lakiin perustuvasta ilmoitusvelvollisuudesta. Hyvään viestintään kuuluu, että samalla kerrotaan myös hyödyistä ja menettelytavoista. Asukkaille on syytä kertoa, miten ja kenelle vikailmoitukset tehdään käytetäänkö verkon vikailmoituslomaketta vai soitetaanko huoltoyhtiöön.

Asukkaan on muistettava kertoa vioista myös taloyhtiölle, käytännössä esimerkiksi hallituksen puheenjohtajalle.

Osakkaan velvollisuuksiin kuuluu kertoa kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle myös merkittävistä omista remonteistaan. Hallitus ja isännöitsijä huolehtivat siitä, että remontista ilmoitetaan muille osakkaille, jos työt vaikuttavat muiden huoneistojen käyttöön.

Ilmoitus on tärkeä myös osakkaan oikeusturvan kannalta. Näin työstä tulee merkintä isännöitsijäntodistukseen. Internetistä löytyy ilmoitukselle ohjeita, esimerkiksi tässä.  Oppaan ovat laatineet Suomen Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Kuluttajaliitto ja oikeusministeriö.

Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa isännöitsijälle tai hallitukselle myös silloin, jos avaimet on varastettu tai hävinneet.

Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton ja oikeusministeriön tekemät viestinnän suositukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

 

 

« Palaa takaisin

Näytä