Julkiset tiedotteet (internet)

Viestinnän suositukset - kuka tekee mitä

Kirjoitettu 02.08.2018 kello 08:46 (muokattu 02.08.2018 kello 08:46)

Viestinnän suositukset kuka tekee mitä

Taloyhtiön viestinnässä on tärkeä sopia, mikä on hallituksen ja mikä isännöitsijän tehtävää. Keskustelu kannattaa käydä heti kun uusi hallitus on valittu. Apuna toimii hallituksen vuosikello. Se helpottaa taloyhtiön hallintoa.

Isännöitsijä ja taloyhtiö viestivät ensisijaisesti hallituksen puheenjohtajan kautta. Hallituksen kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus saada kaikki hallituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Isännöitsijänkin on oltava aktiivinen, ja tarvittaessa autettava selkiyttämään, mitä tietoja tarvitaan.

Hallituksen jäsenten on muistettava, että osa tiedoista voi olla luottamuksellisia, esimerkiksi henkilötiedot ja palveluntarjoajien liikesalaisuudet.

Hallituksella on syytä olla pääsy isännöintisopimukseen, vaikkapa taloyhtiön verkkosivuilla. Isännöitsijän velvollisuuksiin kuuluu sopimuksen esittely hallituksen aina kun hallituskausi alkaa. Hallituksen on perehdyttävä sopimukseen ja siinä määriteltyihin palveluihin ja hintoihin.

Viestinnässä olennaista on, että uusi hallitus siirtää olennaiset tiedot uudelle hallitukselle; ja hallitus huolehtii toimikautensa aikana ajantasaisten j a olennaisten tietojen saattamisesta kaikkien jäsenten tietoon. Erityisen tärkeää on perehdyttää uudet hallituksen jäsenet taloyhtiön tilanteeseen.

Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton ja oikeusministeriön tekemät viestinnän suositukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

 

 

 

« Palaa takaisin

Näytä