Julkiset tiedotteet (internet)

Kerrostalon purkaminen helpottumassa

Kirjoitettu 09.05.2018 kello 15:46 (muokattu 09.05.2018 kello 15:46)

Vanhojen kerrostalojen purkamista ollaan helpottamassa.

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt purkamispäätöksen tekemistä yhtiökokouksessa. Nykyisin asunto-osakeyhtiölain mukaan talon purkamisesta pitää päättää yhtiökokouksessa yksimielisesti. Ehdotuksen mukaan päätökseen riittäisi neljän viidesosan enemmistö osakkeenomistajista.

Muutoksesta käytetään nimitystä purkava uusrakentaminen. Käytännössä se koskisi lähinnä Helsinkiä ja muita kasvukeskuksia ja tapauksia, jolloin asunto-osakeyhtiö päättäisi purkaa talon niin, että sen tilalle rakennetaan uusi, useimmiten isompi rakennus.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa kasvukeskusten ongelmia. Kaupungeissa on asuinalueita, jotka ovat nykykatsannossa väljästi rakennettuja ja sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien lähellä. Näiden alueiden rakentamisen tehokkuutta halutaan nostaa merkittävästi.

Helsingin ja muidenkin kasvukeskusten kannalta purkava uusrakentaminen olisi järkevä ja taloudellisesti mielekäs vaihtoehto. Alueilla on jo valmiina joukkoliikenneyhteydet ja usein myös hyvät palvelut. Niiden rakentamisen tiivistäminen edellyttää kuitenkin vanhojen rakennusten purkamista.

Oikeusministeriön työryhmän mukaan monet talot ovat siinä iässä, että ne kaipaavat suuria korjauksia. Joissain taloissa isotkaan remontit eivät välttämättä nosta asuntojen arvoa. Purkavaa uudisrakentamista perustellaan sillä, että osakkaat voisivat parhaassa tapauksessa saada laajan peruskorjauksen hinnalla uuden asunnon. Kun purettavan rakennuksen tilalle tehdään huomattavasti isompi, saattavat osakkaat saada merkittävääkin taloudellista hyötyä.

Asiaa selvitti VTT:n työryhmä jo vuonna 2016.

VTT:n alustavan arvion mukaan esimerkiksi Helsingissä purkavan uudistamisen kohteeksi soveltuisi jopa 28 prosenttia 1960- ja 1970-luvulla rakennetuista taloista. Nämä talot ovat tyypillisesti 2-4 kerroksen korkuisia ja sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella.

VTT selvittää kesän aikana lisää tällaisen uudisrakentamisen vaikutuksia, myös ympäristön kannalta.

Joissain lähiöissä purkavaa uudisrakentamista on jo selvitetty, esimerkiksi Mellunmäessä. Hankkeet eivät ole kuitenkaan juuri edenneet yhtenä suurena syynä ovat koteihinsa kiintyneet ihmiset, jotka eivät halua kotitalojaan purettavan.

Oikeusministeriön työryhmän mietinnön mukaan asunto-osakeyhtiöllä olisi kolme vaihtoehtoa purkavan uudisrakentamisen toteuttamiseksi. Ensimmäisen mukaan purettavan talon tilalle rakennutetaan uusi niin, että osakkeenomistajat saavat uudesta talosta asunnon, joka vastaa vähintään vanhaa omaisuutta. Toisen vaihtoehdon mukaan asunnosta saa korvauksen rahana. Kolmas vaihtoehto koskee tapausta, jossa yksi osakas omistaa yli 90 prosenttia osakkeista. Enemmistöosakkaalle tulisi oikeus lunastaa loput osakkeet tapauksessa, jossa remontoiminen on kannattavaa.

Mietinnössä on pohdittu myös omaisuuden suojaa. Jos osakas ei haluaisi hankkeeseen osallistua, yhtiökokouksen jälkeen olisi kaksi kuukautta aikaa vaatia, että asunto-oy lunastaa osakkeen käypään hintaan.

Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeri Antti Häkkäselle toukokuun alkupuolella. Tarkoitus on, että lakiehdotus tulisi eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

 

« Palaa takaisin

Näytä