REIM Group Oy Ltd

Taloyhtiön viestintään suositukset

Kirjoitettu 19.02.2018 kello 13:52 (muokattu 19.02.2018 kello 13:52)

 

Viestintä on aihe, joka puhuttaa myös taloyhtiöissä. Useimmiten osakkaat ja asukkaat ovat sitä mieltä, että sitä ei ole tarpeeksi. Mutta mitä taloyhtiön ja hallituksen sitten pitäisi kertoa, ja miten?

Hallituksessa on harvoin viestinnän ammattilaisia. Apua saa kuitenkin Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton ja oikeusministeriön tekemästä oppaasta Viestintäsuositus taloyhtiöille. Oppaan tarkoitus on parantaa käytännön viestintää osakkaiden, hallituksen ja isännöinnin välillä. Viestintäsuositus löytyy täältä.

Onnistunut viestintä parantaa luottamusta, vähentää riitoja ja epäselvyyksiä, parantaa osakkaiden osallistumista päätösten tekemiseen sekä parhaimmillaan parantaa myös asumisviihtyvyyttä. Siihen kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Yhtenä tavoitteena on ottaa viestintään mukaan kaikki taloyhtiön asukkaat, ei pelkästään osakkeenomistajia, vaan myös vuokralaiset.

Viestintää säätelee osittain laki ja hyvä tapa. Hyvä ja avoin viestintä voi kuitenkin olla myös lakisääteistä enemmän.

Viestintäsuosituksen taustalla on oikeusministeriön jo vuonna 2013-2014 tekemä selvitys. Sen mukaan osakkaat ja asukkaat toivovat parempaa viestintää.

Oppaassa on 27 suositusta. Ne käsittelevät viestintäpalveluista sopimista, taloyhtiönviestinnän tapoja sekä hallituksen ja isännöitsijän välistä viestintää. Myös tilikauden aikaista viestintää, asukkaiden ja osakkaiden viestintää hallitukselle sekä yhtiökokousviestintää käsitellään. Myös poikkeustilanteiden ja korjaushankkeiden viestintään on suositukset.

Suositus määrittelee selkeästi osakkaiden, hallituksen ja isännöitsijän roolit ja tehtävät.

Osakkaat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Kokouksen tärkeimmät tehtävät ovat hallituksen valinta sekä päättäminen yhtiövastikkeesta, kunnossapidosta ja muutostöistä, lainoista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee toiminnantarkastajat sekä hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaudesta sekä mahdollisista vahinkojen vastuista.

Hallitus ja isännöitsijä toteuttavat yhtiökokouksen päätökset. Lisäksi he huolehtivat hallinnosta ja kiinteistön ylläpidosta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus valitsee isännöitsijän.

Isännöitsijän tehtävänä on vastata päivittäisestä hallinnosta sekä kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

 

« Palaa takaisin

Näytä