REIM Group Oy Ltd

Liukastuminen voi käydä kalliiksi

Kirjoitettu 02.02.2018 kello 10:30 (muokattu 02.02.2018 kello 10:30)

Kun jalankulkija liukastuu taloyhtiön alueella, voi lasku olla suuri. Kuluja voi tulla vamman korvaamisen lisäksi oikeudenkäynnin kuluista.

Taloyhtiön kannattaa siis varautua mahdollisimman hyvin. Vaikka varautuminen maksaakin, se voi tulla paljonkin edullisemmaksi. Ja lisäähän liukkauden hyvä torjuminen turvallisuutta.

Tärkein asia taloyhtiön kannalta on huolellisuus.

Huoltoyhtiön kanssa on syytä tehdä huoltosopimus, joka on tarpeeksi täsmällinen. Se tarkoittaa kirjallista sopimusta, jossa määritellään selvästi, mitkä huoltotyöt kuuluvat huoltoyhtiölle.

Hiekoituksen vaatimat alueet voi merkitä vaikka sopimuksen liitteeksi karttaan. Samoin on syytä kirjata, millaista lopputulosta taloyhtiö haluaa vaikka sen, että huoltoyhtiön on seurattava liukkautta joka päivä.

Hyvä on kirjata myös se, miten huoltoyhtiö ilmoittaa vaarallisesta liukkaudesta taloyhtiölle, siis useimmiten hallitukselle.

Taloyhtiön on tarpeen seurata, että huoltoyhtiö tekee sovitut tehtävät. Huoltoyhtiö ei välttämättä huomaa paikallista liukkautta. Näissä tapauksissa taloyhtiön hallituksen jäsenet ja asukkaatkin voivat ilmoittaa liukkaudesta huoltoyhtiöön.

Lisäksi on hyvä kirjata ylös, milloin on hiekoitettu. Muuten on aika mahdoton osoittaa, että taloyhtiö on menetellyt huolellisesti. Taloyhtiön kannattaa kirjata myös huoltoyhtiön tekemät hiekoitukset: lähtökohtaisesti taloyhtiö korvaa liukastumisen aiheuttamat vahingot, ja huolellisesti sopimusten ja kirjausten perusteella voi hakea korvauksia huoltoyhtiöltä, jos se ei ole toiminut sopimusten mukaan ja huolellisesti.

 

« Palaa takaisin

Näytä