REIM Group Oy Ltd

REIM GROUPISSA ON RASISMIN SUHTEEN NOLLATOLERANSSI

Kirjoitettu 29.10.2015 kello 10:30 (muokattu 29.10.2015 kello 10:30)

Rasismi on aate tai toiminta, jossa ihmisten rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien tai näihin liittyvien fyysisten tai henkisten ominaisuuksien erilaisuudella perustellaan ihmisten eriarvoista kohtelua eli syrjintää.  Rasismiksi voidaan kutsua myös toimintatapoja ja yhteiskunnallisia rakenteita, jotka johtavat näihin seikkoihin perustuvaan eriarvoisuuteen.

 Rasismiin yhdistetään toisinaan ajatus jonkin rodun tai etnisen ryhmän vallasta tai ylivallasta.  On esimerkiksi valkoista ylivaltaa ja mustaa ylivaltaa ajavia tahoja.  Nykyisin rasismia kaikissa muodoissaan pidetään usein moraalisesti ja lainsäädännöllisesti tuomittavana.  Rasismiin perustuva syrjintä on länsimaissa joissakin tapauksissa rikos.  Rasistinen motiivi on Suomessa myös peruste rangaistuksen koventamiselle rikoksista tuomittaessa.  Etnisin perustein tapahtuva syrjintä on Suomessa kielletty muun muassa perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa.  Kielto ei kuitenkaan koske viranomaisten harjoittamaa ulkomaan kansalaisten erityiskohtelua silloin, kun se on lakiin perustuvaa, eikä se yleensä koske myöskään yksityisten henkilöiden välisiä suhteita työelämää lukuun ottamatta.

 Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.

 

 Rasismia on vaikea vastustaa, jos sitä ei osata tunnistaa ja nimetä.  Ongelmana on, ettei rasismia voi määritellä tyhjentävästi ja näkemyserot siitä mitä rasismi on, tekevät keskustelusta vaikeaa.  Rasismin tutkijoiden mukaan julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, onko jokin toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä vaikutus sillä on yksilöihin.

Tutkimuksen mukaan rasistisille rikoksille alttiimpia ovat etniset vähemmistöt ja ulkonäöltään kantaväestöstä erotuvat maahanmuuttajat.  Myös maahanmuuttajien lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja Suomen kansalliset etniset vähemmistöt, kuten romanit ja saamelaiset, ovat joutuneet rasististen rikosten uhreiksi.  Samoin kuin rasismia avoimesti vastustaneet henkilöt ja tahot.

 Rasistinen toiminta on rangaistava teko ja siitä tulee ilmoittaa poliisille.

 REIM Groupissa on rasismin suhteen nollatoleranssi.

 Uskomme ja tiedämme että me reimiläiset tiedostamme ja arvostamme rasismista vapaata käyttäytymistä ja toimintaa.

Eurooppaan kohdistuu kansainvaellus, pakolaisia, turvapaikanhakijoita tulee myös Suomeen.  Kuuntelemme ja luemme uutisista kaikista näistä asioista.  Sosiaalisessa mediassa tuntuu mielipiteiden kirjoa ja ilmaisutapoja seuratessa että mopo karkaa monella kädestä.  Viranomaiset pyrkivät hoitamaan asioita mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti, voimassa olevan kotimaisen ja kansainvälisen lainsäädännön, ja maatamme sitovien sopimusten mukaisesti.

 Ensiarvoisen olennaista on että me reimiläiset REIM Groupin kaikissa yhtiöissä pidämme huolen että omassa keskuudessamme eli REIM Groupin kaikissa työtehtävissä noudatamme ammattitaitoisesti ja eettisesti nollatoleranssia rasismin suhteen.  Se on jokaisessa suhteessa ainoa oikea ja kunniakas toimintatapa.

 REIM GROUP

Timo Multanen                                                                                    
Konsernihallituksen puheenjohtaja   

Saija Toivonen

Konsernin toimitusjohtaja

                                         

 

« Palaa takaisin

Näytä