Julkiset tiedotteet (internet)

REIM Groupin ja ryhmän yhtiöiden ISA-auktorisoinnit

Kirjoitettu 10.02.2014 kello 09:31 (muokattu 10.02.2014 kello 11:19)


Ohessa ISA-todistukset siitä, että kaikki Reimin toimipisteet ovat ISA-auktorisoituja isännöintiyrityksiä.

Auktorisointi

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Auktorisointi myönnetään laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille. Auktorisointiin kuuluu osana Det Norske Veritaksen joka kolmas vuosi tekemä auditointi.

ISA-tunnuksen käyttöoikeus kertoo yrityksen toiminnan laadusta ja erottaa yrityksen myönteisesti kilpailijoista. ISA-auktorisointi antaa yritykselle tietoa ja välineitä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Asiakaskunnalle ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että kyseisen kumppanin kanssa toimittaessa taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä.

Auktorisoinnin saadakseen yrityksen on täytettävä ISA-auktorisointikriteerit, joita on asetettu mm. seuraaville alueille:

 • Hyvän isännointitavan - Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen
 • Det Norske Veritaksen suorittama auditointi
 • Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat
 • Sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen

Lisäksi vaatimuksia asetetaan mm. seuraaville alueille:

 • resurssit
 • kokemus
 • koulutustaso
 • talous
 • vastuuvakuutukset
 • toimintatavat ja toiminnan dokumentointi
 • laadun varmistaminen ja mittaaminen
 • hankintamenettelyt
 • viestintä

Auktorisoinnin merkitys: ISA-tunnus isännöinnissä - valvottua ammattitaitoa

Taloyhtiöille ja niiden osakkeenomistajille on tärkeää, että isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä. Osaavan isännöitsijän ja isännöitsijätoimiston tunnuksena on kohta parinkymmenen vuoden ajan käytetty ISA-tunnusta. ISA-tunnus on auktorisoinnin merkki. Isännöitsijöitä auktorisoi Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, joka samalla valvoo heidän toimintaansa.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n taustajärjestöt ovat taloyhtiöitä edustava Suomen Kiinteistöliitto ry ja isännöitsijöitä ja isännöintitoimistoja edustava Suomen Isännöintiliitto ry. Yhdistys ylläpitää hyvää isännöintitapaa koskevia ohjeita sekä erikseen isännöitsijöiden ja isännöitsijätoimistojen auktorisointiedellytyksiä.

Keskeisiä vaatimuksia isännöitsijän auktorisoimiselle on alan korkeimman tutkinnon eli AIT-tutkinnon tai vastaavan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen ja vähintään viiden vuoden päätoiminen isännöintikokemus. Auktorisointia hakevalla isännöitsijätoimistolla tulee olla yhdistyksen auktorisoima isännöitsijä toimintansa valvojana. Lisäksi yrityksen toiminnalta edellytetään pitkäjänteisyyttä ja taloudellista vakautta.

Auktorisointiedellytyksissä on paljon määräyksiä siitä, miten isännöitsijän ja isännöitsijätoimiston tulee toimia palveluja tuottaessaan. Nämä määräykset yhdessä hyvän isännöintitavan kanssa konkretisoivat sen, mitä osaavalta ja ammattitaitoiselta isännöinniltä edellytetään. Auktorisoiduthan ovat sitoutuneet noudattamaan myös hyvää isännöintitapaa koskevia määräyksiä.

Yhdistys valvoo auktorisoitujen toimintaa siten, että kunkin auktorisoidun on toimitettava vuosittain valvontailmoitus yhdistykselle. Valvontailmoituksessa selvitetään mm. asiakkaat ja edellisen vuoden toimintaa.

Ulospäin näkyvin valvonnan muoto on kurinpitomenettely. Kurinpitomenettelyyn liittyvän kanteluun voivat tehdä esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä sen hallitus ja tilintarkastajat. Viime kädessä seuraamuksena voi olla auktorisoinnin peruuttaminen.

Auktorisoituja isännöitsijätoimistoja on muutaman viime vuoden ajan säännöllisin väliajon tarkastettu eli auditoitu. Tarkoituksena on paitsi valvoa isännöitsijätoimistojen toimintaa myös antaa välineitä yrityksille niiden toiminnan kehittämiseksi.

Auktorisoituja isännöitsijöitä on noin 500 ja isännöintiyrityksiä 195.

Lisätietoja Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:stä, auktorisoiduista isännöitsijöistä ja isännöitsijätoimistoista saa osoitteesta www.isa-yhdistys.org.

 

« Palaa takaisin

Näytä